Fakulteti i Shkencave Teknike
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti
BIO 163 Biologji qelizore H, M, P 08:00-09:00 C 102 Blerta Laze 102 70
BIO 232 Biokimi H, M 08:00-09:30 C 105 ARTA LUGAJ 70 56
BIO 241 Anatomi e njeriut H, M 09:30-11:00 C 105 DENADA KASEMI 70 52
BIO 262 Histologji R, E 09:30-11:00 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 70 52
BIO 361 Bazat e ekologjise R, E 12:30-14:00 C 106 HAJDAR KICAJ 70 42
BIO 364 Fiziologji bimore H, M, P 08:00-09:00 C 106 MARJOL JOSIF MECO 70 42
BIO 365 Fiziologji shtazore R, E 08:00-09:30 C 106 ARTA LUGAJ 70 42
BIO 375 Anatomi e krahasuar H, M 11:00-12:00 C 106 ENERIT SACDANAKU 70 42
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 101 EVA CIPI 90 90
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 100 ALKETA HYSO 120 108
CS 231 Programim ne C++ H, M, P 09:00-10:00 C 100 ELJONA PROKO 120 42
CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike H, M, P 08:00-09:00 C 101 DORINA MINO 90 48
CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike H, M, P 10:00-11:00 C 101 DORINA MINO 90 15
CS 246 Telekomunikacion R, E 14:00-15:00 C 106 ALKETA HYSO 70 20
CS 251 Programim WEB H, M 13:00-14:00 C 100 ALMA BREGAJ 120 36
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive H, M 13:00-14:00 C 106 BESNIK MEHMETAJ 70 63
CS 337 Projektimi i Software-ve R, E 14:00-15:30 C 102 EVA CIPI 102 53
CS 345 Baza te Dhenash R, E 09:30-11:00 C 100 ALKETA HYSO 120 85
CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale H, M, P 08:00-09:00 C 100 RONEDA MUCO 120 85
CS 378 Inxhinieri Software-i H, M 11:00-12:30 C 306 BESNIK MEHMETAJ 60 31
DET 132 Histori e Artit Detar H, M 08:00-09:00 C 301 SUARD ALIZOTI 62 14
DET 211 Standartet e Sigurise Detare R, E 08:00-09:30 C 202 ERMAL XHELILAJ 58 15
DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi H, M, P 10:00-11:00 C 202 SUARD ALIZOTI 58 14
DET 213 Lundrim Bregdetar H, M, P 08:00-09:00 C 202 AGRON DUKA 58 14
DET 215 Bazat e njohjes se Anijes R, E 12:30-14:00 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58 14
DET 311 Navigacion Elektronike H, M, P 11:00-12:00 C 301 AGRON DUKA 62 24
DET 312 Astronomia Detare H, M, P 13:00-14:00 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58 24
DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar R, E 08:00-09:30 C 203 SHKELQIM SINANAJ 60 25
DET 314 Radiokomunik Detar R, E 14:00-15:30 C 203 SUARD ALIZOTI 60 24
ECN 270 Makroekonomi R, E 08:00-09:30 A 205 KLAUDJA GUGA 58 58
ECN 270 Makroekonomi R, E 09:30-11:00 A 205 KLAUDJA GUGA 58 58
ECN 270 Makroekonomi H, M, P 11:00-12:00 A 206 MATILDA VELIU 81 81
ECN 270 Makroekonomi H, M, P 12:00-13:00 A 206 MATILDA VELIU 81 75
ECN 270 Makroekonomi R, E 12:30-13:30 A 206 ELENA POLO 81 80
ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 206 FJONA ZENELI 81 81
ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 408 FLORIAN MITI 72 73
EE 230 Elektroteknike 1 R, E 11:00-12:30 C 101 ALKETA HASANAJ 90 52
EE 248 Bazat e Automatikes 1 H, M, P 11:00-12:00 C 101 EDUART SERDARI 90 52
EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi i Energjise Elektrike R, E 09:30-11:00 C 301 RUZHDI REXHEP HIMA 62 48
EE 345 Teknologjia e Materiale Elektrike H, M, P 13:00-14:00 C 203 staf fiz 4 60 48
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria H, M, P 09:00-10:00 C 106 EDUART SERDARI 70 38
EE 361 Makina Elektrike R, E, P 11:00-12:00 C 106 STAF INFO 03 70 48
EE 375 Mekatronike M, P 14:00-15:30 C 404 RUZHDI REXHEP HIMA 50 37
EGR 120 Grafike Inxhinierike H, M 11:00-12:30 C 402 ORIANA HALLA 50 50
EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 12:00-14:00 C 402 ORIANA HALLA 50 8
EGR 220 Vizatim Teknik H, M 09:00-10:00 C 101 ORIANA HALLA 90 44
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes H, M, P 11:00-12:00 C 105 ALKETA HASANAJ 70 40
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes H, M 15:30-17:00 C 101 ALKETA HASANAJ 90 34
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 16:00-17:00 C 102 EVISA CELA 102 102
ENGT 131 Anglisht 1 R, E 15:30-17:00 C 102 ADRIATIK MALAJ 102 57
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 14:00-15:00 C 105 EVISA CELA 70 70
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 16:00-17:00 C 105 ERIDA PRIFTI 70 67
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 301 FILLORETA MADANI 80 43
FIN 120 Financa 1 R, E 08:00-09:30 A 403 ARJAN GJIKAJ 102 102
FIN 120 Financa 1 H, M, P 08:00-09:00 A 207 ERALD PELARI 77 71
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 104 BRIKENA SULEJMANI 70 51
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 102 82
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 58 58
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 104 LUCIANA KOPRENCKA 70 59
FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 12:00-13:00 A 403 OLTIANA MUHARREMI 102 102
FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 08:00-09:30 A 104 MIRANDA HAXHIU 70 70
FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 10:00-11:00 A 207 VALBONA GJINI 77 77
FIN 220 Financa 2 H, M, P 11:00-12:00 A 403 OLTIANA MUHARREMI 102 102
FIN 220 Financa 2 H, M, P 08:00-09:00 A 403 GRIGOR DEDE 102 102
FIN 226 Teknika Bankare H, M, P 10:00-11:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 102 102
FIN 226 Teknika Bankare R, E 09:30-11:00 A 403 MIRANDA HAXHIU 102 107
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme H, M, P 08:00-09:00 A 204 LUCIANA KOPRENCKA 58 73
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme H, M, P 11:00-12:00 A 204 STAF FIN08 58 57
FIN 340 Tregjet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 77 61
FIN 340 Tregjet financiare R, E 11:00-12:30 A 104 BRIKENA SULEJMANI 70 70
FIZ 151 Fizike 1 R, E 11:00-12:30 C 100 ASTRIT DENAJ 120 98
FIZ 151 Fizike 1 H, M, P 12:00-13:00 C 100 VALBONA TAHIRI 120 62
FIZ 151 Fizike 1 H, M, P 14:00-15:00 C 100 VELEDIN CAKO 120 62
FIZ 151 Fizike 1 R, E 15:30-17:00 C 100 SILVANA MICO 120 96
FIZ 161 Fizike R, E 08:00-09:30 C 102 ASTRIT DENAJ 102 70
FIZ 221 Termodinamike H, P 11:00-12:30 C 403 BILAL SHKURTAJ 55 5
FIZ 231 Optika R, E 10:00-11:30 C 403 JORGO MANDILI 55 5
FIZ 261 Mekanike Klasike H, M, P 15:00-16:00 C 301 VELEDIN CAKO 62 5
FIZ 324 Fizike e Mjedisit H, M 10:30-12:00 C 403 SILVANA MICO 55 5
FIZ 326 Fizike Mjekesore R, E 08:00-09:00 C 403 EMILI CACI 55 5
FIZ 342 Hyrje ne Fiziken Teorike H, M 08:00-09:30 C 403 EMILI CACI 55 5
FIZ 370 Fizike Moderne 1 R, E 11:30-13:00 C 403 VALBONA TAHIRI 55 6
ITAT 131 Italisht 1 H, M, P 14:00-15:00 C 106 STAF ITA 1 70 70
KIM 143 Kimi e pergjithshme R, E 09:30-11:00 C 102 FLORA QARRI 102 81
KIM 143 Kimi e pergjithshme H, M, P 10:00-11:00 C 100 PETRIT KOTORI 120 120
KIM 248 Kimi analitike R, E 13:00-14:30 C 103 FLORA QARRI 20 5
KIM 255 Kimi organike R, E 08:00-09:30 C 105 SONILA KANE 70 56
KIM 270 Kimi Fizike 1 H, M 09:30-11:00 C 103 MARINELA MUCO 20 4
KIM 360 Bazat e Teknollogjise Kimike M, P 11:00-12:30 C 103 PETRIT KOTORI 20 5
KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore H, M 08:00-09:30 C 103 SONILA KANE 20 5
KIM 379 Metoda instrumentale te analizes R, E 08:00-09:30 C 404 BILAL SHKURTAJ 50 5
MAT 154 Kalkulus 1 H, M, P 11:00-12:00 C 102 ANILA DUKA 102 95
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 12:30-14:00 C 100 ARBEN BAUSHI 120 90
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 12:30-14:00 C 101 NDRICIM SADIKAJ 90 63
MAT 154 Kalkulus 1 H, M, P 15:00-16:00 C 100 ANILA DUKA 120 62
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 14:00-15:30 C 100 NDRICIM SADIKAJ 120 91
MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 101 ANILA DUKA 90 83
MAT 226 Probabilitet dhe statistike R, E 12:30-14:00 C 102 ROZANA LIKO 102 69
MAT 226 Probabilitet dhe statistike R, E 15:30-17:00 C 101 ORGETA GJERMENI 90 31
MAT 250 Analize reale 1 H, M, P 08:00-09:00 C 404 ROZANA LIKO 50 20
MAT 254 Kalkulus 3 R, E 14:00-15:00 C 101 ARTION KASHURI 90 72
MAT 263 Matematike diskrete M, P 11:00-12:30 C 407 ORGETA GJERMENI 50 20
MAT 340 Kombinatorike H, R 13:00-14:00 C 301 ORGEST ISMET ZAKA 62 12
MAT 370 Algjeber abstrakte 2 H, R, M 15:00-16:00 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58 12
MAT 375 Ekuacione diferenciale 2 H, M, P 08:00-09:00 C 303 ARTION KASHURI 65 12
MAT 387 Hyrje ne teorine e numrave P 09:00-11:00 C 203 MIFTAR RAMOSACO 60 11
MAT 390 Teori Kodesh E, P 14:00-15:30 C 301 MIFTAR RAMOSACO 62 0
MAT 390 Teori Kodesh E, P 14:00-15:30 C 201 STAF MAT 3 71 13
MEK 208 Vizatim Inxhinierik H, M 09:30-11:00 C 102 MIRA SHEHU 102 60
MEK 222 Mekanike Inxhinierike R, E 11:00-12:30 C 102 LULJETA GUSHA 102 35
MEK 231 Mekanike Fluide R, E 09:30-11:00 C 101 KRISTOFOR LAPA 90 39
MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli R, E 09:30-11:00 C 203 DJANA BAZINI 60 31
MEK 356 Motorat me Djegie te brendeshme H, M 09:00-10:00 C 203 PELLUMB CACAJ 60 30
MEK 382 Projektimi i Sistemeve Fluidike dhe Termike H, M 10:00-11:00 C 203 PELLUMB CACAJ 60 30
NAV 310 Teknologjia e Ndertimit te Anijeve R, E 14:00-15:00 C 404 BLENARD XHAFERAJ 50 10
NAV 320 Konstruksione Navale 1 H, M, P 11:00-12:00 C 303 LULJETA GUSHA 65 9
NAV 340 Hidrodinamika e Anijes H, M, P 08:00-09:00 C 203 BLENARD XHAFERAJ 60 9