Fakulteti i Shkencave Teknike
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti
BIO 163 Biologji qelizore H, M, P 08:00-09:00 C 102 Blerta Laze 102 70
BIO 232 Biokimi H, M 08:00-09:30 C 105 ARTA LUGAJ 70 60
BIO 241 Anatomi e njeriut H, M 09:30-11:00 C 105 DENADA KASEMI 70 53
BIO 262 Histologji R, E 09:30-11:00 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 70 53
BIO 361 Bazat e ekologjise R, E 12:30-14:00 C 106 HAJDAR KICAJ 70 45
BIO 364 Fiziologji bimore H, M, P 08:00-09:00 C 106 MARJOL JOSIF MECO 70 43
BIO 365 Fiziologji shtazore R, E 08:00-09:30 C 106 ARTA LUGAJ 70 46
BIO 375 Anatomi e krahasuar H, M 11:00-12:00 C 106 ENERIT SACDANAKU 70 45
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 101 EVA CIPI 91 91
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 100 ALKETA HYSO 120 120
CS 231 Programim ne C++ H, M, P 09:00-10:00 C 100 ELJONA PROKO 120 48
CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike H, M, P 08:00-09:00 C 101 DORINA MINO 91 58
CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike H, M, P 10:00-11:00 C 101 DORINA MINO 91 11
CS 246 Telekomunikacion R, E 14:00-15:00 C 106 ALKETA HYSO 70 24
CS 251 Programim WEB H, M 13:00-14:00 C 100 ALMA BREGAJ 120 39
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive H, M 13:00-14:00 C 106 BESNIK MEHMETAJ 70 60
CS 337 Projektimi i Software-ve R, E 14:00-15:30 C 102 EVA CIPI 102 56
CS 345 Baza te Dhenash R, E 09:30-11:00 C 100 ALKETA HYSO 120 89
CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale H, M, P 08:00-09:00 C 100 RONEDA MUCO 120 93
CS 378 Inxhinieri Software-i H, M 11:00-12:30 C 306 BESNIK MEHMETAJ 60 31
DET 132 Histori e Artit Detar H, M 08:00-09:00 C 301 SUARD ALIZOTI 62 16
DET 211 Standartet e Sigurise Detare R, E 08:00-09:30 C 202 ERMAL XHELILAJ 58 16
DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi H, M, P 10:00-11:00 C 202 SUARD ALIZOTI 58 15
DET 213 Lundrim Bregdetar H, M, P 08:00-09:00 C 202 AGRON DUKA 58 16
DET 215 Bazat e njohjes se Anijes R, E 12:30-14:00 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58 16
DET 311 Navigacion Elektronike H, M, P 11:00-12:00 C 301 AGRON DUKA 62 30
DET 312 Astronomia Detare H, M 13:00-14:30 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58 30
DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar R, E 08:00-09:30 C 203 SHKELQIM SINANAJ 60 31
DET 314 Radiokomunik Detar R, E 14:00-15:30 C 203 SUARD ALIZOTI 60 30
ECN 270 Makroekonomi R, E 08:00-09:30 A 205 KLAUDJA GUGA 65 65
ECN 270 Makroekonomi R, E 09:30-11:00 A 205 KLAUDJA GUGA 65 65
ECN 270 Makroekonomi H, M, P 11:00-12:00 A 206 MATILDA VELIU 90 88
ECN 270 Makroekonomi H, M, P 12:00-13:00 A 206 MATILDA VELIU 90 86
ECN 270 Makroekonomi R, E 12:30-13:30 A 206 ELENA POLO 90 90
ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 206 FJONA ZENELI 90 90
ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 408 FLORIAN MITI 90 91
EE 230 Elektroteknike 1 R, E 11:00-12:30 C 101 ALKETA HASANAJ 91 56
EE 248 Bazat e Automatikes 1 H, M, P 11:00-12:00 C 101 EDUART SERDARI 91 61
EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi i Energjise Elektrike H, M, P 08:00-09:00 C 306 RUZHDI REXHEP HIMA 60 49
EE 345 Teknologjia e Materiale Elektrike R, E 09:30-11:00 C 301 staf fiz 4 62 50
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria H, M, P 09:00-10:00 C 106 EDUART SERDARI 70 44
EE 361 Makina Elektrike R, E, P 11:00-12:00 C 106 STAF INFO 03 70 50
EE 375 Mekatronike M, P 14:00-15:30 C 404 RUZHDI REXHEP HIMA 50 37
EGR 120 Grafike Inxhinierike H, M 11:00-12:30 C 402 ORIANA HALLA 52 52
EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 12:00-14:00 C 402 ORIANA HALLA 52 48
EGR 220 Vizatim Teknik H, M 09:00-10:00 C 101 ORIANA HALLA 91 53
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes H, M, P 11:00-12:00 C 105 ALKETA HASANAJ 70 42
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes H, M 15:30-17:00 C 101 ALKETA HASANAJ 91 47
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 16:00-17:00 C 102 EVISA CELA 102 102
ENGT 131 Anglisht 1 R, E 15:30-17:00 C 102 ADRIATIK MALAJ 102 65
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 14:00-15:00 C 105 EVISA CELA 70 70
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 16:00-17:00 C 105 ERIDA PRIFTI 70 70
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 301 FILLORETA MADANI 90 55
FIN 120 Financa 1 R, E 08:00-09:30 A 403 ARJAN GJIKAJ 112 113
FIN 120 Financa 1 H, M, P 08:00-09:00 A 207 ERALD PELARI 87 85
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 104 BRIKENA SULEJMANI 77 49
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 112 106
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 65 66
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 104 LUCIANA KOPRENCKA 77 76
FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 12:00-13:00 A 403 OLTIANA MUHARREMI 112 112
FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 08:00-09:30 A 104 MIRANDA HAXHIU 77 77
FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 10:00-11:00 A 207 VALBONA GJINI 87 88
FIN 220 Financa 2 H, M, P 11:00-12:00 A 403 OLTIANA MUHARREMI 112 112
FIN 220 Financa 2 H, M, P 08:00-09:00 A 403 GRIGOR DEDE 112 118
FIN 226 Teknika Bankare H, M, P 10:00-11:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 112 113
FIN 226 Teknika Bankare R, E 09:30-11:00 A 403 MIRANDA HAXHIU 112 114
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme H, M, P 08:00-09:00 A 204 LUCIANA KOPRENCKA 65 69
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme H, M, P 11:00-12:00 A 204 STAF FIN08 65 66
FIN 340 Tregjet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 87 71
FIN 340 Tregjet financiare R, E 11:00-12:30 A 104 BRIKENA SULEJMANI 77 77
FIZ 151 Fizike 1 R, E 11:00-12:30 C 100 ASTRIT DENAJ 120 116
FIZ 151 Fizike 1 H, M, P 12:00-13:00 C 100 VALBONA TAHIRI 120 72
FIZ 151 Fizike 1 H, M, P 14:00-15:00 C 100 VELEDIN CAKO 120 70
FIZ 151 Fizike 1 R, E 15:30-17:00 C 100 SILVANA MICO 120 100
FIZ 161 Fizike R, E 08:00-09:30 C 102 ASTRIT DENAJ 102 69
FIZ 221 Termodinamike H, P 11:00-12:30 C 403 BILAL SHKURTAJ 55 5
FIZ 231 Optika R, E 10:00-11:30 C 403 JORGO MANDILI 55 5
FIZ 261 Mekanike Klasike H, M, P 15:00-16:00 C 301 VELEDIN CAKO 62 5
FIZ 324 Fizike e Mjedisit H, M 10:30-12:00 C 403 SILVANA MICO 55 5
FIZ 326 Fizike Mjekesore R, E 08:00-09:00 C 403 EMILI CACI 55 5
FIZ 342 Hyrje ne Fiziken Teorike H, M 08:00-09:30 C 403 EMILI CACI 55 5
FIZ 370 Fizike Moderne 1 R, E 11:30-13:00 C 403 VALBONA TAHIRI 55 6
ITAT 131 Italisht 1 H, M, P 14:00-15:00 C 106 BUKUROSHE ISUFAJ 70 70
KIM 143 Kimi e pergjithshme R, E 09:30-11:00 C 102 FLORA QARRI 102 84
KIM 143 Kimi e pergjithshme H, M, P 10:00-11:00 C 100 PETRIT KOTORI 120 120
KIM 248 Kimi analitike R, E 13:00-14:30 C 103 FLORA QARRI 20 8
KIM 255 Kimi organike R, E 08:00-09:30 C 105 SONILA KANE 70 60
KIM 270 Kimi Fizike 1 H, M 09:30-11:00 C 103 MARINELA MUCO 20 7
KIM 360 Bazat e Teknollogjise Kimike M, P 11:00-12:30 C 103 PETRIT KOTORI 20 5
KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore H, M 08:00-09:30 C 103 SONILA KANE 20 5
KIM 379 Metoda instrumentale te analizes R, E 08:00-09:30 C 404 BILAL SHKURTAJ 50 5
MAT 154 Kalkulus 1 H, M, P 11:00-12:00 C 102 ANILA DUKA 102 99
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 12:30-14:00 C 100 ARBEN BAUSHI 120 101
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 12:30-14:00 C 101 NDRICIM SADIKAJ 91 73
MAT 154 Kalkulus 1 H, M, P 15:00-16:00 C 100 ANILA DUKA 120 74
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 14:00-15:30 C 100 NDRICIM SADIKAJ 120 93
MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 101 ANILA DUKA 91 91
MAT 226 Probabilitet dhe statistike R, E 12:30-14:00 C 102 ROZANA LIKO 102 78
MAT 226 Probabilitet dhe statistike R, E 15:30-17:00 C 101 ORGETA GJERMENI 91 35
MAT 250 Analize reale 1 H, M, P 08:00-09:00 C 404 ROZANA LIKO 50 19
MAT 254 Kalkulus 3 R, E 14:00-15:00 C 101 ARTION KASHURI 91 83
MAT 263 Matematike diskrete M, P 11:00-12:30 C 407 ORGETA GJERMENI 52 20
MAT 340 Kombinatorike H, R 13:00-14:00 C 301 ORGEST ISMET ZAKA 62 15
MAT 370 Algjeber abstrakte 2 H, R, M 15:00-16:00 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58 15
MAT 375 Ekuacione diferenciale 2 H, M, P 08:00-09:00 C 303 ARTION KASHURI 65 16
MAT 387 Hyrje ne teorine e numrave P 09:00-11:00 C 203 MIFTAR RAMOSACO 60 15
MAT 390 Teori Kodesh E, P 14:00-15:30 C 301 MIFTAR RAMOSACO 62 0
MAT 390 Teori Kodesh E, P 14:00-15:30 C 201 STAF MAT 3 71 15
MEK 208 Vizatim Inxhinierik H, M 09:30-11:00 C 102 MIRA SHEHU 102 63
MEK 222 Mekanike Inxhinierike R, E 11:00-12:30 C 102 LULJETA GUSHA 102 40
MEK 231 Mekanike Fluide R, E 09:30-11:00 C 101 KRISTOFOR LAPA 91 45
MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli R, E 09:30-11:00 C 203 DJANA BAZINI 60 33
MEK 356 Motorat me Djegie te brendeshme H, M 09:00-10:00 C 203 PELLUMB CACAJ 60 31
MEK 382 Projektimi i Sistemeve Fluidike dhe Termike H, M 10:00-11:00 C 203 PELLUMB CACAJ 60 32
MTH 322 Llogaritje dhe simulime ne finance H, M 13:00-14:30 C 500 FJONA ZENELI 100 12
NAV 310 Teknologjia e Ndertimit te Anijeve R, E 08:00-09:30 C 201 BLENARD XHAFERAJ 71 11
NAV 320 Konstruksione Navale 1 H, M, P 11:00-12:00 C 303 LULJETA GUSHA 65 10
NAV 340 Hidrodinamika e Anijes H, M, P 08:00-09:00 C 203 BLENARD XHAFERAJ 60 10