Fakulteti i Shkencave Teknike
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti
BIO 160 Botanike e pergjithshme H, M 08:00-09:30 C 102 Blerta Laze 115
BIO 161 Zoologji intervertebrore H, M 09:30-11:00 C 102 DENADA KASEMI 115
BIO 210 Biologji Detare R 08:00-11:00 C 205 SAJMIR BEQIRAJ 50
BIO 260 Sistematike e bimeve R, E 08:00-09:30 C 105 Marjol Josif Meco 78
BIO 261 Zoologji vertebrore R, E 09:30-11:00 C 105 HAJDAR KICAJ 78
BIO 264 Mikrobiologji H, M 09:30-11:00 C 105 KLODJANA BOFE 78
BIO 271 Fitogjeografi H, M 08:00-09:30 C 105 INA NASTO 78
BIO 312 Gjenetike R, E 08:00-09:30 C 106 Blerta Laze 80
BIO 320 Ihtiologji R, E 11:00-12:30 C 205 HAJDAR KICAJ 50
BIO 367 Bioteknologji H, M 08:00-09:30 C 411 ARTA LUGAJ 53
BIO 370 Hidrobiologji R 11:00-13:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 53
BIO 378 Etologji P 08:00-10:00 C 411 HAJDAR KICAJ 53
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 100 ALKETA HYSO 158
CS 131 Hyrje ne programim R, E 14:00-15:30 C 100 FJORALBA LLAZAR SOTA 158
CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, M 10:00-11:00 C 100 EVA CIPI 158
CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, M 09:00-10:00 C 100 ELDA RAMAJ 158
CS 232 Programim ne JAVA H, M 11:00-12:00 C 101 ELJONA PROKO 115
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi R, E 08:00-09:00 C 305 ELJONA PROKO 62
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike R, E 09:30-11:00 C 100 Naim Ahmet Maloku 158
CS 250 Sisteme Operative H, M, P 14:00-15:00 C 100 DORINA MINO 158
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave R, E 14:00-15:30 C 101 RONEDA MUCO 115
CS 302 Kriptografi R, E 09:30-11:00 C 303 OLTIANA KUDRET TOSHKOLLARI 65
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net R, E 08:00-09:30 C 306 ALMA BREGAJ 82
CS 343 Teoria e Kompjutacionit H, M 08:00-09:30 C 304 RONEDA MUCO 60
CS 344 Sisteme te Menaxhimit te Informacionit R, E 08:00-09:30 C 402 DORINA MINO 63
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike H, M, P 15:00-16:00 C 305 BESNIK MEHMETAJ 62
CS 348 Arkitekture Kompjuteri H, M, P 12:00-13:00 C 306 FJORALBA LLAZAR SOTA 82
CS 349 Kompilatoret H, M, P 11:00-12:00 C 304 Eljona Xhelo Zanaj 60
CS 351 Aplikacione WEB R, E 09:30-11:00 C 304 ELDA RAMAJ 60
CST 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi R, E 12:30-14:00 C 102 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 115
DET 121 Hartografi Lundrimore R, E 08:00-09:30 C 304 AGRON DUKA 60
DET 221 Drejtim Anije H, M 09:30-11:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije H, M 08:00-09:30 C 204 SUARD ALIZOTI 52
DET 223 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale R, E 08:00-09:30 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58
DET 321 Menaxhim Anije H, M 08:00-09:30 C 203 AGRON DUKA 60
DET 322 E drejta detare R, E 08:00-09:30 C 203 ERMAL XHELILAJ 60
DET 324 Teknika dhe Menaxhim Peshkimi H, M 08:00-09:30 C 205 SHKELQIM SINANAJ 50
DET 325 Praktike Lundrimore S 08:00-10:00 C 203 SUARD ALIZOTI 60
ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 08:00-09:00 A 100 ILIRA PULAJ 100
ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 100 LORENA ALIKAJ 100
ECN 170 Mikroekonomi R, E 08:00-09:30 A 102 KLAUDJA GUGA 100
ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 200 MATILDA VELIU 101
ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 08:00-09:00 A 200 EDMIRA CAKRANI 101
ECN 170 Mikroekonomi R, E 08:00-09:30 A 402 FJONA ZENELI 110
ECN 270 Makroekonomi R, E 09:30-11:00 A 102 KLAUDJA GUGA 100
ECN 270 Makroekonomi R, E 09:30-11:00 A 402 PRANVERA RESULAJ 110
ECN 281 Bazat ne ekonomiks H, M, P 10:00-11:00 A 200 LORENA ALIKAJ 101
ECN 370 Ekonometri H, M, P 10:00-11:00 A 100 FLORIAN MITI 100
ECN 370 Ekonometri H, M, P 11:00-12:00 A 100 FLORIAN MITI 100
EE 231 Elektronike Industriale H, M, P 09:00-10:00 C 101 ALKETA HASANAJ 115
EE 232 Elektroteknike 2 R, E 09:30-11:00 C 102 ALKETA HASANAJ 115
EE 240 Sisteme dhe Sinjale H, M 16:00-17:30 C 100 MIRANDA HALILI 158
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit R, E 12:30-14:00 C 106 EDUART SERDARI 80
EE 337 Matje Elektrike H, M, P 10:00-11:00 C 301 RUZHDI REXHEP HIMA 62
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria H, M 08:00-09:00 C 301 EDUART SERDARI 62
EE 350 Automatet logjike te proramueshem R, E 10:00-11:00 C 301 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 62
EE 370 Teknika e Sigurimit H, M 11:00-12:00 C 301 RUZHDI REXHEP HIMA 62
EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 09:30-11:00 C 402 ORIANA HALLA 63
EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 11:00-12:30 C 402 ORIANA HALLA 63
EGR 240 Elektronika Analoge P 09:00-12:00 C 101 DRITAN SPAHIU 115
ENGT 131 Anglisht 1 R, E 11:00-12:30 C 102 EVISA CELA 115
ENGT 132 Anglisht 2 H, M 15:00-16:30 C 101 ADRIATIK MALAJ 115
ENGT 132 Anglisht 2 H, M 15:00-16:30 C 100 EVISA CELA 158
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 405 ARJAN GJIKAJ 100
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 403 ERALD PELARI 135
FIN 120 Financa 1 H, M, P 08:00-09:00 A 401 MIGENA ISMET PETANAJ 110
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 401 STAF FIN01 110
FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 09:30-11:00 A 202 LORENA TARAJ 100
FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 09:30-11:00 A 103 MIRANDA HAXHIU 100
FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 11:00-12:30 A 405 MIRANDA HAXHIU 100
FIN 215 Institucionet financiare R, E 08:00-09:30 A 401 ARJAN GJIKAJ 110
FIN 215 Institucionet financiare R, E 11:00-12:30 A 403 ARJAN GJIKAJ 135
FIN 220 Financa 2 R, E 09:30-11:00 A 403 FILLORETA MADANI 135
FIN 220 Financa 2 H, M, P 09:00-10:00 A 405 GRIGOR DEDE 100
FIN 220 Financa 2 H, M, P 09:00-10:00 A 202 YLLDEZE SOKOLI 100
FIN 313 Kontabilitet i aplikuar R, E 11:00-12:30 A 103 BRISEJDA RAMAJ 100
FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R, E 14:00-15:30 A 403 OLTIANA MUHARREMI 135
FIZ 152 Fizike 2 R, E 12:30-14:00 C 100 ASTRIT DENAJ 158
FIZ 152 Fizike 2 R, E 12:30-14:00 C 101 SILVANA MICO 115
FIZ 152 Fizike 2 H, M, P 14:00-15:00 C 101 ENGJELL LICAJ 115
FIZ 152 Fizike 2 H, M, P 13:00-14:00 C 102 EMILI CACI 115
FIZ 152 Fizike 2 H, M, P 13:00-14:00 C 101 VELEDIN CAKO 115
FIZ 152 Fizike 2 R, E 15:00-16:30 C 102 VALBONA TAHIRI 115
FIZ 231 Optika R, E 09:30-11:00 C 403 JORGO MANDILI 55
FIZ 281 Elektromagnetizem H, M 09:30-11:00 C 403 BILAL SHKURTAJ 55
FIZ 304 Astrofizike H, M 12:00-13:00 C 403 ENGJELL LICAJ 55
FIZ 326 Fizike Mjekesore H, M 08:00-09:30 C 403 EMILI CACI 55
FIZ 340 Fizike e Trupit te Ngurte R, E 09:00-10:00 C 404 VELEDIN CAKO 60
FIZ 371 Fizike Moderne 2 R, E 10:00-11:00 C 203 VALBONA TAHIRI 60
ITAT 131 Italisht 1 H, M, P 11:00-12:00 C 100 BUKUROSHE ISUFAJ 158
KIM 144 Kimi inorganike H, M 09:30-11:00 C 306 PETRIT KOTORI 82
KIM 249 Kimi Analitike 2 R, E 09:30-11:00 C 103 FLORA QARRI 15
KIM 256 Kimi Organike 2 R, E 08:00-09:30 C 103 SONILA KANE 15
KIM 271 Kimi Fizike 2 H, M 08:00-09:30 C 103 MARINELA MUCO 15
KIM 275 Struktura e Lendes M, P 10:00-11:00 C 407 VALBONA TAHIRI 61
KIM 348 Kimi Mjedisi P 10:00-13:00 C 401 Pranvera Mersin Lazo 50
KIM 355 Analize Organike P 08:00-10:00 C 411 Elda Marku 53
KIM 358 Metodat e Sintezes Organike E 11:00-14:00 C 403 DRITAN TOPI 55
KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore H, M 08:00-09:30 C 306 SONILA KANE 82
MAT 155 Kalkulus 2 R, E 11:00-12:30 C 100 BRISILDA VIKTOR NDREKA 158
MAT 155 Kalkulus 2 R, E 11:00-12:30 C 101 NDRICIM SADIKAJ 115
MAT 155 Kalkulus 2 H, M, P 12:00-13:00 C 100 BRIKENA SIKA 158
MAT 155 Kalkulus 2 H, M, P 12:00-13:00 C 102 ANILA DUKA 115
MAT 155 Kalkulus 2 H, M, P 12:00-13:00 C 101 ELMIRA KUSHTA 115
MAT 170 Gjeometri H, M 09:30-11:00 C 203 ORGEST ISMET ZAKA 60
MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 13:00-14:00 C 100 ELMIRA KUSHTA 158
MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 08:00-09:00 C 101 VALMIR VANGJEL BAME 115
MAT 251 Analize reale 2 R, E 11:00-12:30 C 306 ROZANA LIKO 82
MAT 270 Algjeber abstrakte 1 H, M, P 13:00-14:00 C 404 NDRICIM SADIKAJ 60
MAT 285 Ekuacione diferenciale 1 H, M, P 14:00-15:00 C 102 ARTION KASHURI 115
MAT 290 Topologji R, E 08:00-09:30 C 303 ARBEN BAUSHI 65
MAT 330 Analize komplekse H, M, P 09:00-10:00 C 202 ANILA DUKA 58
MAT 361 Analize numerike H, M, P 11:00-12:00 C 303 ARTION KASHURI 65
MAT 371 Algjeber abstrakte 3 H, R 12:30-14:00 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike R, E 12:30-14:00 C 105 PELLUMB CACAJ 78
MEK 251 Termodinamika e Aplikuar R, E 11:00-12:30 C 105 PELLUMB CACAJ 78
MEK 261 Mekanike e Materialeve R, E 11:00-12:30 C 106 MIRA SHEHU 80
MEK 372 Teknologjia e Materiale R, E 11:00-12:30 C 404 LULJETA GUSHA 60
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike H, M 10:00-11:00 C 404 DJANA BAZINI 60
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne inxhinierine Mekanike H, M, P 09:00-10:00 C 404 DJANA BAZINI 60
MTH 221 Matematike financiare H, M, P 13:00-14:00 C 304 ROZANA LIKO 60
MTH 227 Ekuacione diferenciale te pjesshme H, M 14:00-15:00 C 304 VALMIR VANGJEL BAME 60
MTH 340 Modelimi i te ardhurave fikse H, M, P 12:00-13:00 A 106 FJONA ZENELI 100
MTH 347 Modelimi i riskut te kredise H, M, P 13:00-14:00 A 106 FJONA ZENELI 100
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes R, E 08:00-09:00 C 407 KRISTOFOR LAPA 61
NAV 223 Teori Anije R, E 09:30-11:00 C 202 BLENARD XHAFERAJ 58
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare M, P 08:00-09:00 C 106 Harilla Savo Rexho 80
NAV 335 Impiantet e levizjes se Anijes R, E 12:30-13:30 C 404 Harilla Savo Rexho 60
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije M, P 14:00-15:00 C 404 DJANA BAZINI 60
NAV 370 Projektim Anije M, P 12:00-13:00 C 202 BLENARD XHAFERAJ 58