Fakulteti i Shkencave Teknike
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti
BIO 163 Biologji qelizore H, M, P 08:00-09:00 C 102 Blerta Laze 200 78
BIO 210 Biologji Detare P 10:00-13:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 53 2
BIO 232 Biokimi H, M 08:00-09:30 C 105 ARTA LUGAJ 150 61
BIO 241 Anatomi e njeriut H, M 09:30-11:00 C 105 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 150 53
BIO 262 Histologji R, E 09:30-11:00 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 150 53
BIO 312 Gjenetike H, M 10:00-11:30 C 411 Blerta Laze 53 40
BIO 361 Bazat e ekologjise R, E 12:30-14:00 C 106 HAJDAR KICAJ 75 45
BIO 365 Fiziologji shtazore R, E 08:00-09:30 C 106 ARTA LUGAJ 75 46
BIO 370 Hidrobiologji P 11:00-13:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 53 42
BIO 375 Anatomi e krahasuar H, M 08:00-09:00 C 106 ENERIT SACDANAKU 75 45
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 101 DEZDEMONA RESUL GJYLAPI 200 95
CS 131 Hyrje ne programim R, E 08:00-09:30 C 100 ALMA BREGAJ 300 82
CS 131 Hyrje ne programim H, M, P 10:00-12:00 C 100 DORINA MINO 300 59
CS 231 Programim ne C++ H, M, P 09:00-10:00 C 100 ELJONA PROKO 300 51
CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike H, M, P 08:00-09:00 C 101 DORINA MINO 200 73
CS 246 Telekomunikacion R, E 14:00-15:00 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 75 26
CS 251 Programim WEB H, M 13:00-14:00 C 100 ALMA BREGAJ 300 42
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive H, M 13:00-14:00 C 106 BESNIK MEHMETAJ 75 60
CS 337 Projektimi i Software-ve R, E 14:00-15:30 C 102 EVA CIPI 200 58
CS 345 Baza te Dhenash R, E 09:30-11:00 C 100 ALKETA HYSO 300 89
CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale H, M, P 08:00-09:00 C 100 RONEDA MUCO 300 94
CS 378 Inxhinieri Software-i H, M 11:00-12:30 C 306 BESNIK MEHMETAJ 60 31
DET 132 Histori e Artit Detar H, M 08:00-09:00 C 301 SUARD ALIZOTI 64 21
DET 211 Standartet e Sigurise Detare R, E 08:00-09:30 C 202 ERMAL XHELILAJ 58 16
DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi H, M 10:00-11:30 C 204 SUARD ALIZOTI 52 15
DET 213 Lundrim Bregdetar H, M, P 08:00-09:00 C 202 AGRON DUKA 58 16
DET 215 Bazat e njohjes se Anijes R, E 12:30-14:00 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58 16
DET 311 Navigacion Elektronike H, M, P 11:00-12:00 C 301 AGRON DUKA 64 30
DET 312 Astronomia Detare H, M 13:00-14:30 C 202 GJERGJI ARIF TOSKAJ 58 31
DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar R, E 08:00-09:30 C 203 SHKELQIM SINANAJ 60 31
DET 314 Radiokomunik Detar R, E 14:00-15:30 C 203 SUARD ALIZOTI 60 31
ECN 270 Makroekonomi R, E 08:00-09:30 A 205 KLAUDJA GUGA 75 61
ECN 270 Makroekonomi R, E 09:30-11:00 A 205 KLAUDJA GUGA 75 76
ECN 270 Makroekonomi H, M, P 11:00-12:00 A 206 MATILDA VELIU 95 80
ECN 270 Makroekonomi H, M, P 12:00-13:00 A 206 MATILDA VELIU 95 85
ECN 270 Makroekonomi R, E 12:30-13:30 A 206 ELENA POLO 95 93
ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 206 FJONA ZENELI 95 94
ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 408 FLORIAN MITI 95 90
EE 230 Elektroteknike 1 R, E 11:00-12:30 C 101 ALKETA HASANAJ 200 58
EE 248 Bazat e Automatikes 1 H, M, P 11:00-12:00 C 101 EDUART SERDARI 200 67
EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi i Energjise Elektrike H, M, P 08:00-09:00 C 306 ILBER BANUSH PUCI 60 49
EE 345 Teknologjia e Materiale Elektrike R, E 09:30-11:00 C 301 ALKETA HASANAJ 64 50
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria H, M, P 09:00-10:00 C 106 EDUART SERDARI 75 45
EE 361 Makina Elektrike R, E, P 11:00-12:00 C 106 ILBER BANUSH PUCI 75 50
EE 375 Mekatronike M, P 14:00-15:30 C 404 EDUART SERDARI 50 37
EGR 120 Grafike Inxhinierike H, M 11:00-12:30 C 402 ORIANA HALLA 60 56
EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 12:00-14:00 C 402 ORIANA HALLA 60 56
EGR 220 Vizatim Teknik H, M 09:00-10:00 C 101 ORIANA HALLA 200 58
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes H, M, P 11:00-12:00 C 105 ALKETA HASANAJ 150 42
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes H, M 15:30-17:00 C 101 ALKETA HASANAJ 200 51
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 16:00-17:00 C 102 EVISA CELA 200 109
ENGT 131 Anglisht 1 R, E 15:30-17:00 C 102 ADRIATIK MALAJ 200 76
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 14:00-15:00 C 105 EVISA CELA 150 76
ENGT 131 Anglisht 1 H, M, P 16:00-17:00 C 105 ERIDA PRIFTI 150 75
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 301 FILLORETA MADANI 95 87
FIN 120 Financa 1 R, E 08:00-09:30 A 403 ARJAN GJIKAJ 125 125
FIN 120 Financa 1 H, M, P 08:00-09:00 A 207 ERALD PELARI 95 86
FIN 120 Financa 1 R, E 09:30-11:00 A 104 BRIKENA SULEJMANI 90 72
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 125 112
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 70 71
FIN 120 Financa 1 H, M, P 09:00-10:00 A 104 LUCIANA KOPRENCKA 90 87
FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 12:00-13:00 A 403 OLTIANA MUHARREMI 125 117
FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 08:00-09:30 A 104 MIRANDA HAXHIU 90 80
FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 10:00-11:00 A 207 VALBONA GJINI 95 94
FIN 220 Financa 2 H, M, P 11:00-12:00 A 403 OLTIANA MUHARREMI 125 126
FIN 220 Financa 2 H, M, P 08:00-09:00 A 403 GRIGOR DEDE 125 134
FIN 226 Teknika Bankare H, M, P 10:00-11:00 A 403 MIGENA ISMET PETANAJ 125 121
FIN 226 Teknika Bankare R, E 09:30-11:00 A 403 MIRANDA HAXHIU 125 121
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme H, M, P 08:00-09:00 A 204 LUCIANA KOPRENCKA 70 70
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme H, M, P 11:00-12:00 A 204 Rudina Sami Lipi 70 70
FIN 340 Tregjet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 95 69
FIN 340 Tregjet financiare R, E 11:00-12:30 A 104 BRIKENA SULEJMANI 90 80
FIZ 151 Fizike 1 R, E 11:00-12:30 C 100 ASTRIT DENAJ 300 116
FIZ 151 Fizike 1 H, M, P 12:00-13:00 C 100 VALBONA TAHIRI 300 85
FIZ 151 Fizike 1 H, M, P 14:00-15:00 C 100 VELEDIN CAKO 300 77
FIZ 151 Fizike 1 R, E 15:30-17:00 C 100 SILVANA MICO 300 105
FIZ 161 Fizike R, E 08:00-09:30 C 102 ASTRIT DENAJ 200 77
FIZ 221 Termodinamike H, M 11:00-12:30 C 305 BILAL SHKURTAJ 62 5
FIZ 231 Optika R, E 10:00-11:30 C 403 JORGO MANDILI 60 6
FIZ 261 Mekanike Klasike P 08:00-11:00 C 403 VELEDIN CAKO 60 5
FIZ 324 Fizike e Mjedisit H, M 10:30-12:00 C 403 SILVANA MICO 60 5
FIZ 326 Fizike Mjekesore R, E 08:00-09:00 C 403 EMILI CACI 60 6
FIZ 342 Hyrje ne Fiziken Teorike H, M 08:00-09:30 C 403 EMILI CACI 60 5
FIZ 370 Fizike Moderne 1 R, E 11:30-13:00 C 403 VALBONA TAHIRI 60 6
ITAT 131 Italisht 1 H, M, P 14:00-15:00 C 500 BUKUROSHE ISUFAJ 78 78
KIM 143 Kimi e pergjithshme R, E 09:30-11:00 C 102 FLORA QARRI 200 102
KIM 143 Kimi e pergjithshme H, M, P 10:00-11:00 C 100 PETRIT KOTORI 300 129
KIM 248 Kimi analitike R, E 13:00-14:30 C 103 FLORA QARRI 20 9
KIM 255 Kimi organike R, E 08:00-09:30 C 105 SONILA KANE 150 61
KIM 270 Kimi Fizike 1 H, M 09:30-11:00 C 103 MARINELA MUCO 20 8
KIM 358 Metodat e Sintezes Organike H 09:00-12:00 C 500 AUREL XHEVAIR NURO 78 5
KIM 360 Bazat e Teknollogjise Kimike M, P 11:30-13:00 C 103 PETRIT KOTORI 20 5
KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore H, M 08:00-09:30 C 103 SONILA KANE 20 5
KIM 379 Metoda instrumentale te analizes R, E 08:00-09:30 C 404 BILAL SHKURTAJ 50 5
MAT 154 Kalkulus 1 H, M, P 11:00-12:00 C 102 ANILA DUKA 200 110
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 12:30-14:00 C 100 ARBEN BAUSHI 300 99
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 12:30-14:00 C 101 NDRICIM SADIKAJ 200 86
MAT 154 Kalkulus 1 H, M, P 15:00-16:00 C 100 ANILA DUKA 300 80
MAT 154 Kalkulus 1 R, E 14:00-15:30 C 100 NDRICIM SADIKAJ 300 98
MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 101 ANILA DUKA 200 96
MAT 226 Probabilitet dhe statistike R, E 12:30-14:00 C 102 ROZANA LIKO 200 82
MAT 226 Probabilitet dhe statistike R, E 15:30-17:00 C 101 ORGETA GJERMENI 200 33
MAT 250 Analize reale 1 H, M, P 08:00-09:00 C 404 ROZANA LIKO 50 19
MAT 254 Kalkulus 3 R, E 14:00-15:00 C 101 ARTION KASHURI 200 92
MAT 263 Matematike diskrete M, P 11:00-12:30 C 407 ORGETA GJERMENI 63 21
MAT 340 Kombinatorike H, R 13:00-14:00 C 301 ORGEST ISMET ZAKA 64 15
MAT 370 Algjeber abstrakte 2 H, R, M 15:00-16:00 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58 15
MAT 375 Ekuacione diferenciale 2 H, M, P 08:00-09:00 C 303 ARTION KASHURI 71 16
MAT 387 Hyrje ne teorine e numrave P 09:00-11:00 C 203 NIKO KASTRIOT KASO 60 15
MAT 390 Teori Kodesh E, P 14:00-15:30 C 301 NIKO KASTRIOT KASO 64 16
MEK 208 Vizatim Inxhinierik H, M 09:30-11:00 C 102 MIRA SHEHU 200 64
MEK 222 Mekanike Inxhinierike R, E 11:00-12:30 C 102 LULJETA GUSHA 200 41
MEK 231 Mekanike Fluide R, E 09:30-11:00 C 101 KRISTOFOR LAPA 200 49
MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli R, E 09:30-11:00 C 203 DJANA BAZINI 60 33
MEK 356 Motorat me Djegie te brendeshme H, M 09:00-10:00 C 203 PELLUMB CACAJ 60 31
MEK 382 Projektimi i Sistemeve Fluidike dhe Termike H, M 10:00-11:00 C 203 PELLUMB CACAJ 60 32
MTH 322 Llogaritje dhe simulime ne finance H, M 13:00-14:30 C 500 FJONA ZENELI 78 14
NAV 310 Teknologjia e Ndertimit te Anijeve R, E 08:00-09:30 C 201 BLENARD XHAFERAJ 71 11
NAV 320 Konstruksione Navale 1 H, M, P 11:00-12:00 C 303 LULJETA GUSHA 71 10
NAV 340 Hidrodinamika e Anijes H, M, P 08:00-09:00 C 203 BLENARD XHAFERAJ 60 10