Fakulteti i Shkencave Teknike
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti
BIO 160 Botanike e pergjithshme 9 10:00-12:00 C 401 Blerta Laze 50 26
BIO 161 Zoologji intervertebrore 11 10:00-12:00 C 411 DENADA KASEMI 53 29
BIO 163 Biologji qelizore 16 08:00-10:00 C 411 Blerta Laze 53 32
BIO 210 Biologji Detare 8 10:30-12:00 C 401 DENADA KASEMI 50 3
BIO 232 Biokimi 8 08:00-10:00 C 411 ARTA LUGAJ 53 9
BIO 241 Anatomi e njeriut 10 10:00-12:00 C 411 DENADA KASEMI 53 8
BIO 260 Sistematike e bimeve 11 08:00-10:00 C 411 Blerta Laze 53 18
BIO 261 Zoologji vertebrore 9 08:00-10:00 C 411 HAJDAR KICAJ 53 15
BIO 262 Histologji 12 08:00-10:00 C 411 Blerta Laze 53 11
BIO 264 Mikrobiologji 16 12:00-14:00 C 411 KLODJANA BOFE 53 28
BIO 271 Fitogjeografi 15 10:00-12:00 C 401 ARTA LUGAJ 50 12
BIO 312 Gjenetike 10 08:00-10:00 C 411 Blerta Laze 53 18
BIO 361 Bazat e ekologjise 11 08:00-10:00 C 401 HAJDAR KICAJ 50 1
BIO 364 Fiziologji bimore 16 10:00-12:00 C 401 KLODJANA BOFE 50 17
BIO 365 Fiziologji shtazore 17 10:00-12:00 C 411 ARTA LUGAJ 53 2
BIO 367 Bioteknologji 9 10:00-12:00 C 411 ARTA LUGAJ 53 14
BIO 370 Hidrobiologji 8 10:00-12:00 C 401 DENADA KASEMI 50 17
BIO 375 Anatomi e krahasuar 15 08:00-10:00 C 401 ENERIT SACDANAKU 50 9
BIO 378 Etologji 12 10:00-12:00 C 411 HAJDAR KICAJ 53 11
CS 131 Hyrje ne programim 10 14:00-16:00 C 100 ALKETA HYSO 200 155
CS 131 Hyrje ne programim 10 14:00-16:00 C 102 RONEDA MUCO 200 65
CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike 9 08:00-10:00 C 100 EVA CIPI 200 99
CS 231 Programim ne C++ 15 10:00-12:00 C 100 ELJONA PROKO 200 57
CS 232 Programim ne JAVA 15 12:00-14:00 C 100 ELJONA PROKO 200 56
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi 15 12:00-14:00 C 102 ALKETA HYSO 200 44
CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike 17 10:00-12:00 C 100 DORINA MINO 200 69
CS 246 Telekomunikacion 16 12:00-14:00 C 102 ALMA BREGAJ 200 24
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike 9 14:00-16:00 C 101 ALMA BREGAJ 200 17
CS 250 Sisteme Operative 8 14:00-16:00 C 100 DORINA MINO 200 36
CS 251 Programim WEB 10 08:00-10:00 C 102 ALMA BREGAJ 200 26
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave 11 14:00-16:00 C 101 RONEDA MUCO 200 38
CS 302 Kriptografi 9 10:00-12:00 C 306 RONEDA MUCO 82 6
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive 12 14:00-16:00 C 102 BESNIK MEHMETAJ 200 15
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net 17 14:00-16:00 C 306 ALMA BREGAJ 82 8
CS 337 Projektimi i Software-ve 12 08:00-10:00 C 306 EVA CIPI 82 7
CS 344 Sisteme te Menaxhimit te Informacionit 16 08:00-10:00 C 306 DORINA MINO 82 8
CS 345 Baza te Dhenash 16 10:00-12:00 C 101 ALKETA HYSO 200 34
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike 16 14:00-16:00 C 306 BESNIK MEHMETAJ 82 2
CS 348 Arkitekture Kompjuteri 15 14:00-16:00 C 306 ALKETA HYSO 82 26
CS 351 Aplikacione WEB 9 08:00-10:00 C 305 ALMA BREGAJ 62 3
CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale 17 08:00-10:00 C 106 RONEDA MUCO 80 45
CS 378 Inxhinieri Software-i 17 12:00-14:00 C 306 BESNIK MEHMETAJ 82 3
CST 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi 15 14:00-16:00 C 101 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 200 42
DET 121 Hartografi Lundrimore 9 08:00-10:00 C 205 AGRON DUKA 50 5
DET 132 Histori e Artit Detar 10 08:00-10:00 C 205 SUARD ALIZOTI 50 6
DET 211 Standartet e Sigurise Detare 10 10:00-12:00 C 205 ERMAL XHELILAJ 50 10
DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi 9 12:00-14:00 C 205 SUARD ALIZOTI 50 9
DET 213 Lundrim Bregdetar 8 10:00-12:00 C 205 AGRON DUKA 50 6
DET 215 Bazat e njohjes se Anijes 16 12:00-14:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52 5
DET 221 Drejtim Anije 12 08:00-10:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52 4
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije 11 08:00-10:00 C 205 SUARD ALIZOTI 50 3
DET 223 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale 11 10:00-12:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52 6
DET 311 Navigacion Elektronike 15 10:00-12:00 C 204 AGRON DUKA 52 1
DET 312 Astronomia Detare 17 12:00-14:00 C 205 GJERGJI ARIF TOSKAJ 50 4
DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar 16 08:00-10:00 C 204 SHKELQIM SINANAJ 52 3
DET 314 Radiokomunik Detar 10 10:00-12:00 C 204 SUARD ALIZOTI 52 3
DET 322 E drejta detare 12 10:00-12:00 C 205 ERMAL XHELILAJ 50 7
ECN 170 Mikroekonomi 19 08:00-11:00 C 100 ILIRA PULAJ 200 201
ECN 170 Mikroekonomi 19 08:00-10:00 C 102 STAF ECN01 200 126
ECN 170 Mikroekonomi 19 08:00-10:00 C 103 STAF ECN03 20 21
ECN 270 Makroekonomi 22 08:00-11:00 C 100 ELENA POLO 200 203
ECN 270 Makroekonomi 22 08:00-10:00 C 102 STAF ECN05 200 31
ECN 270 Makroekonomi 22 08:00-10:00 C 103 STAF ECN04 20 13
ECN 281 Bazat ne ekonomiks 16 08:00-10:00 C 102 LORENA ALIKAJ 200 32
ECN 370 Ekonometri 23 14:00-16:00 C 100 ALBERT QARRI 200 45
EE 230 Elektroteknike 1 8 14:00-16:00 C 102 ALKETA HASANAJ 200 29
EE 231 Elektronike Industriale 10 08:00-10:00 C 106 ALKETA HASANAJ 80 31
EE 232 Elektroteknike 2 9 08:00-10:00 C 106 ALKETA HASANAJ 80 40
EE 240 Sisteme dhe Sinjale 17 08:00-10:00 C 101 EDUART SERDARI 200 72
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit 17 14:00-16:00 C 301 EDUART SERDARI 62 25
EE 248 Bazat e Automatikes 1 11 08:00-10:00 C 106 EDUART SERDARI 80 25
EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi i Energjise Elektrike 15 10:00-12:00 C 301 RUZHDI REXHEP HIMA 62 3
EE 337 Matje Elektrike 10 10:00-12:00 C 404 RUZHDI REXHEP HIMA 60 5
EE 345 Teknologjia e Materiale Elektrike 12 10:00-12:00 C 301 ERSILIO DAVID TUSHAJ 62 10
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria 8 08:00-10:00 C 301 EDUART SERDARI 62 13
EE 348 Bazat e Automatikes 2 16 08:00-10:00 C 301 EDUART SERDARI 62 8
EE 350 Automatet logjike te proramueshem 11 12:00-14:00 C 301 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 62 13
EE 361 Makina Elektrike 9 10:00-12:00 C 301 RUZHDI REXHEP HIMA 62 2
EE 370 Teknika e Sigurimit 17 10:00-12:00 C 301 RUZHDI REXHEP HIMA 62 3
EE 375 Mekatronike 12 08:00-10:00 C 203 RUZHDI REXHEP HIMA 70 4
EGR 120 Grafike Inxhinierike 8 12:00-14:00 C 101 ORIANA HALLA 200 43
EGR 220 Vizatim Teknik 15 12:00-14:00 C 106 ORIANA HALLA 80 15
EGR 240 Elektronika Analoge 12 08:00-10:00 C 101 ASTRIT DENAJ 200 49
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes 16 14:00-16:00 C 106 ALKETA HASANAJ 80 52
ENGT 131 Anglisht 1 17 12:00-14:00 C 101 EVISA CELA 200 152
ENGT 132 Anglisht 2 17 08:00-10:00 C 303 LEDINA MERKAJ 65 37
ENGT 132 Anglisht 2 17 12:00-14:00 C 100 LEDINA MERKAJ 200 23
FIN 120 Financa 1 22 11:00-14:00 C 100 BRIKENA SULEJMANI 200 201
FIN 120 Financa 1 22 11:00-14:00 C 101 OLTIANA MUHARREMI 200 66
FIN 120 Financa 1 22 11:00-14:00 C 102 LUCIANA KOPRENCKA 200 28
FIN 210 Kontabilitet financiar 18 11:00-14:00 C 100 VALBONA GJINI 200 200
FIN 210 Kontabilitet financiar 18 11:00-13:00 C 102 STAF FIN02 200 27
FIN 210 Kontabilitet financiar 18 11:00-13:00 C 103 STAF FIN03 20 10
FIN 215 Institucionet financiare 22 08:00-11:00 C 106 ARJAN GJIKAJ 80 33
FIN 220 Financa 2 25 08:00-11:00 C 100 YLLDEZE SOKOLI 200 203
FIN 220 Financa 2 25 08:00-11:00 C 101 GRIGOR DEDE 200 37
FIN 220 Financa 2 25 08:00-10:00 C 102 STAF ECN02 200 21
FIN 226 Teknika Bankare 24 11:00-14:00 C 100 MIRANDA HAXHIU 200 49
FIN 226 Teknika Bankare 24 11:00-13:00 C 101 STAF FIN07 200 0
FIN 226 Teknika Bankare 24 11:00-13:00 C 102 STAF FIN08 200 2
FIN 313 Kontabilitet i aplikuar 22 11:00-14:00 A 106 FILLORETA MADANI 100 0
FIN 317 Vendimet financiare te korporatave 29 11:00-14:00 C 202 OLTIANA MUHARREMI 58 32
FIN 318 Bazat e pasurive te paluajtshme 29 11:00-14:00 C 106 LUCIANA KOPRENCKA 80 8
FIN 340 Tregjet financiare 18 08:00-11:00 C 106 ERALD PELARI 80 26
FIZ 151 Fizike 1 9 14:00-16:00 C 100 EMILI CACI 200 115
FIZ 151 Fizike 1 9 10:00-12:00 C 100 EMILI CACI 200 73
FIZ 151 Fizike 1 9 12:00-14:00 C 100 EMILI CACI 200 52
FIZ 152 Fizike 2 11 12:00-14:00 C 100 EMILI CACI 200 183
FIZ 152 Fizike 2 11 10:00-12:00 C 100 EMILI CACI 200 128
FIZ 161 Fizike 12 12:00-14:00 C 403 ASTRIT DENAJ 55 23
FIZ 221 Termodinamike 8 12:00-14:00 C 403 BILAL SHKURTAJ 55 0
FIZ 304 Astrofizike 12 10:00-12:00 C 403 BILAL SHKURTAJ 55 0
FIZ 340 Fizike e Trupit te Ngurte 10 10:00-12:00 C 403 VELEDIN CAKO 55 1
ITAT 131 Italisht 1 17 12:00-14:00 C 102 BUKUROSHE ISUFAJ 200 8
KIM 143 Kimi e pergjithshme 8 10:00-12:00 C 100 FLORA QARRI 200 186
KIM 144 Kimi inorganike 8 12:00-14:00 C 103 PETRIT KOTORI 20 3
KIM 249 Kimi Analitike 2 9 10:00-12:00 C 103 FLORA QARRI 20 1
KIM 255 Kimi organike 16 10:00-12:00 C 301 SONILA KANE 62 26
KIM 256 Kimi Organike 2 15 10:00-12:00 C 103 SONILA KANE 20 2
MAT 154 Kalkulus 1 10 10:00-12:00 C 100 ROZANA LIKO 200 200
MAT 154 Kalkulus 1 10 12:00-14:00 C 100 ROZANA LIKO 200 146
MAT 155 Kalkulus 2 12 10:00-12:00 C 100 LEONARD BEZATI 200 200
MAT 155 Kalkulus 2 12 12:00-14:00 C 100 LEONARD BEZATI 200 132
MAT 170 Gjeometri 8 10:00-12:00 C 301 ORGEST ISMET ZAKA 62 17
MAT 175 Algjeber lineare 15 08:00-10:00 C 100 ANILA DUKA 200 141
MAT 226 Probabilitet dhe statistike 11 08:00-10:00 C 102 MIFTAR RAMOSACO 200 39
MAT 250 Analize reale 1 9 10:00-12:00 C 303 ROZANA LIKO 65 8
MAT 251 Analize reale 2 10 08:00-10:00 C 301 ROZANA LIKO 62 7
MAT 254 Kalkulus 3 8 12:00-14:00 C 102 ARTION KASHURI 200 66
MAT 263 Matematike diskrete 12 08:00-10:00 C 303 ORGETA GJERMENI 65 3
MAT 270 Algjeber abstrakte 1 15 10:00-12:00 C 303 NDRICIM SADIKAJ 65 12
MAT 285 Ekuacione diferenciale 1 17 08:00-10:00 C 102 ARTION KASHURI 200 48
MAT 290 Topologji 16 08:00-10:00 C 303 ARBEN BAUSHI 65 12
MAT 330 Analize komplekse 10 10:00-12:00 C 303 ANILA DUKA 65 4
MAT 340 Kombinatorike 8 12:00-14:00 C 303 ORGEST ISMET ZAKA 65 1
MAT 361 Analize numerike 12 12:00-14:00 C 304 ARTION KASHURI 60 6
MAT 370 Algjeber abstrakte 2 15 12:00-14:00 C 303 ORGEST ISMET ZAKA 65 1
MAT 371 Algjeber abstrakte 3 16 12:00-14:00 C 303 ORGEST ISMET ZAKA 65 5
MAT 375 Ekuacione diferenciale 2 17 10:00-12:00 C 303 ARTION KASHURI 65 8
MAT 387 Hyrje ne teorine e numrave 11 10:00-12:00 C 303 ARBEN BAUSHI 65 9
MAT 390 Teori Kodesh 9 12:00-14:00 C 303 NDRICIM SADIKAJ 65 5
MEK 208 Vizatim Inxhinierik 8 08:00-10:00 C 106 MIRA SHEHU 80 29
MEK 222 Mekanike Inxhinierike 11 08:00-10:00 C 202 LULJETA GUSHA 58 16
MEK 231 Mekanike Fluide 10 08:00-10:00 C 202 KRISTOFOR LAPA 58 13
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike 15 10:00-12:00 C 106 PELLUMB CACAJ 80 26
MEK 251 Termodinamika e Aplikuar 9 14:00-16:00 C 106 PELLUMB CACAJ 80 25
MEK 261 Mekanike e Materialeve 9 08:00-10:00 C 102 MIRA SHEHU 200 19
MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli 15 08:00-10:00 C 202 DJANA BAZINI 58 10
MEK 356 Motorat me Djegie te brendeshme 11 12:00-14:00 C 202 PELLUMB CACAJ 58 10
MEK 372 Teknologjia e Materiale 9 10:00-12:00 C 202 LULJETA GUSHA 58 2
MEK 382 Projektimi i Sistemeve Fluidike dhe Termike 12 10:00-12:00 C 202 PELLUMB CACAJ 58 8
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike 16 12:00-14:00 C 202 DJANA BAZINI 58 22
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne inxhinierine Mekanike 15 12:00-14:00 C 202 DJANA BAZINI 58 6
MTH 221 Matematike financiare 17 12:00-14:00 C 303 ROZANA LIKO 65 10
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes 12 08:00-10:00 C 202 KRISTOFOR LAPA 58 3
NAV 223 Teori Anije 9 10:00-12:00 C 204 BLENARD XHAFERAJ 52 14
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare 11 12:00-14:00 C 203 KRISTOFOR LAPA 70 1
NAV 335 Impiantet e levizjes se Anijes 12 10:00-12:00 C 203 KRISTOFOR LAPA 70 2
NAV 340 Hidrodinamika e Anijes 16 12:30-14:00 C 202 BLENARD XHAFERAJ 58 7
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije 15 10:00-12:00 C 201 DJANA BAZINI 71 1
NAV 370 Projektim Anije 15 08:00-10:00 C 203 BLENARD XHAFERAJ 70 1